Home/TUBA/Petit Tuba (S)/Petit Tuba 01

Description

Petit Tuba

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของ Close To Nature Flowers ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเผื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายและยังคงความสวยงามประณีตอันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเรา จึงได้รังสรรค์ผลงาน ” Petit Tuba ” น้องเล็กสุดในตระกูล Tuba ของเรา ด้วยขนาดที่เล็กไม่ใหญ่เกินไปทำให้มีความสะดวกในการให้และรับ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยและสวยงามประณีตสามารถซื้อไปใช้มอบให้คนพิเศษได้ในหลายๆโอกาส

 

ขนาดประมาณ  4 นิ้ว มีกุหลาบ 3 ดอก พร้อมดอกแซม